TEEMA 1:

Varjele edes lapsesi kännykkäsäteilyltä! Monissa maissa kännykkä on jo lapsilta kielletty.

LANKAPUHELIN ON TURVALLINEN

Käytä aina lankatekniikkaa! Myös laajakaista on saatava kaapeliin kaikkialla, ja kaapelin vetämistä joka taloon syrjäseuduille asti on kiirehdittävä. (Kts. Perusteluja -sivuni).

TEEMA 2:

Ethän käytä langatonta laajakaistaa? Se vahingoittaa sinua ja naapuriasi. Saksan hallitus varoitti jo 2007 kaikesta langattomasta tekniikasta.

KÄYTÄ AINA LANKAA TAI KAAPELIA!

Valokaapelia pitää saada joka kotiin mahdollisimman pian, ja syrjäkyliin asti. Mastojen tuottamasta mikroaaltosäteilystä on päästävä eroon, sillä se vahingoittaa sekä ihmisiä että muuta luontoa. Valokaapelissa kulkeva data on turvallista kaikille elollisille olioille ja myös laadullisesti ylivoimaista. Valokaapelin tuoma laajakaista turvaa syrjäseutujenkin elämää, ja takaa kaikille kansalaisille yhtäläisen oikeuden hyvään tietoliikenteeseen. Suomen hallitus on jo luvannut 66 miljoonaa euroa valokaapeliin, mutta edellyttää kuntienkin osallistuvan kaapelin maksamiseen. Valokaapeli on kunnallispolitiikkaa!

TEEMA 3:

KOULUIHIN EI SAA ASENTAA LANGATONTA TEKNIKKAA, sillä lapset voivat sairastua aikuisia herkemmin langattomien verkkojen säteilystä. Kaapeli olisi turvallinen vaihtoehto.

Lasten kännykät olisi hyvä pitää kiinni koulupäivien ajan. Näin paranee koulun työrauha ja tarpeeton säteilyaltistus vähenee. Kännykkä ei tuo automaattisesti turvallisuutta, vaan lisää riskiä sairastua useisiin eri sairauksiin. Meidän on uskottava uusinta tutkimusta langattoman tekniikan vaaroista. Kännykkä on vain hätätilanteita varten. Muutoin käytämme turvallista lankapuhelinta, ja vaadimme valokaapelia joka taloon.

TEEMA 4:

HALUAISITKO MASTON NAAPURIISI? Mihin voit valittaa siitä, mikäli sairastut?

Mastosäteilyä ei käytännössä valvo kukaan. Säteilystä ei voi valittaa kuntaan eikä ilmoittaa poliisille. Mitä tavallinen kansalainen voisi tehdä silloin, kun kokee mastosäteilyn turmelevan elämänsä ja asumisensa? Mihin voi valittaa? Ei mihinkään, ei edes säteilymittarin kera, sillä yksikään viranomainen ei ota vastaan valituksia säteilystä.

Suomessa ei ole kunnollista lainsäädäntöä, joka säätelisi mastosäteilyä. Monissa maissa on kuitenkin jo ryhdytty rajoittamaan mastosäteilyä lainsäädännöllä sekä varoitettu kansalaisia langattomista verkoista. Mastoista on luotava rekisteri, ja ennen uusien tukiasemien asentamista on kuultava asukkaita.

TEEMA 5:

TULEVAISUUDEN TERÄVÄPIIRTO TV-KUVA TULEE KOTEIHIN AINOASTAAN VALOKAAPELISTA.

Moniko muistaa, että YLE:n nykyiset lähettimet killuvat Digitan mastoissa? YLE:n mastot myytiin ulkomaille yksityistämisen huumassa. Digitan omistavat nykyään kasvottomat kansainväliset sijoittajat. Digitan ainoa tehtävä on tuottaa omistajilleen voittoa.

Tv-lähetykset täytyy saada kaapeliin koko Suomen kansalle mahdollisimman pian. Nykyinen Digi-TV:n signaali on purskeisena varsin vahingollista säteilyä. Tv-mastoista pitää pyrkiä eroon mahdollisimman pian. YLE:n sopimus Digitan kanssa umpeutuu muutaman vuoden kuluttua. Sopimuksen jatkoa mietittäessä pitää muistaa suomalaisten etu ja terveysasiat! Eikö olisi järkevää että YLE lähettäisi suomalaisille laadukasta teräväpiirtokuvaa joka kotiin kansallisen kaapelin kautta? Kallista, kallista, mutta tätä kohti on pyrittävä.

TEEMA 6:

MATALAN SÄTEILYN EKOKYLÄ SOPISI POHJOISEEN KURUUN, joskin se edellyttää useiden tahojen yhteistyötä.

On perustuslain ja ihmisarvon vastaista, että langaton tekniikka häätää ihmisiä kodeistaan, mutta näin on päästetty käymään useissa maissa kuten Suomessa. Teleoperaattorit ja muut mikroaaltosäteilyn tuottajat (mm. maanpuolustus ja säätutkat) toimivat kuten haluavat, eikä tavallisella kansalaisella ole valitusmahdollisuutta.

Niin kauan kuin maamme hallitukset sallivat kansalaistensa säteilyttämisen, olisi tärkeää luoda turva-alueita pahimmin sairastuneille. Euroopan neuvosto on esittänyt turva-alueiden luomista jäsenmailleen jo 2011. Hankkeeseen voisi saada EU-tukia, koska myös EU vaatii ihmisoikeuksien turvaamista. Moni maaseutukunta toivottaisi uudisraivaajat tervetulleiksi, mutta aluetta ei loihdita tyhjästä. Siihen tarvitaan ensimmäiseksi kuntapäättäjien ymmärrystä ja neuvotteluhalua. Moni säteilyherkkäkin kuvittelee kännyköiden tukiasemien olevan ilkeimpiä. Valitettavasti asia on paljon monimutkaisempi.

Sähköherkkiä ja/tai säteilyherkkiä on kaikissa teollisuusmaissa 5-10 % väestöstä, ja vaikeasti sairaita vähintään 0,2 %. Suomen oloissa tämä tarkoittaa sitä että ainakin 270 000 ihmistä kärsii jossain määrin sähköstä ja/tai säteilystä, ja että 11 000 henkeä on erittäin heikossa kunnossa. Harvat heistä edes tajuavat outojen oireidensa johtuvan sähkölaitteista ja/tai mikroaaltosäteilystä. Jotkut mastosäteilystä vakavasti sairastuneet harhailevat ympäri Suomea ja nukkuvat autoissaan. Jo vuonna 2007 Ruotsissa oli noin 1000 mastopakolaista. Viidessä vuodessa säteilyä on tullut yhä lisää, joten pakopaikan tarpeessa olisi Suomessakin luultavasti tuhansia ihmisiä. Muuttovalmiita pakolaisia voin nimetä jo yli kymmenen, suurin osa heistä hyvin koulutettuja. Osalla on jo asuntovaunu tai jalasmökki. Lisää sähkö/säteilyherkkiä tulee kiihtyvällä tahdilla. Myös monet "loppuunpalaneet" etsivät paikkaa, jossa voisi levätä edes viikon säteilysaasteesta ja palata sitten takaisin kaupunkiin. Täten matalan säteilyn lomakylällekin olisi jo kova tarve. Monissa maissa matalan säteilyn ekokylät ovatkin hyvin suosittuja.

Pohjoisessa Kurussa olisi tietyin edellytyksin mahdollisuudet luoda viimeistään parin vuoden sisällä matalan säteilyn ekokylä. Asia vaatisi kuntapäättäjien ymmärrystä. Kyläläisillä olisi jo halua ottaa uudisraivaajat vastaan. Haluaisin toimia tämän hankkeen hyväksi, sillä vuosien varrella olen joutunut keräämään melkoisen määrän tiedonsirpaleita. Luultavasti minulla on Suomen laajin kokonaisnäkemys matalan säteilyn ekokylästä, ja olisin itse ensimmäinen muuttaja.